Rzecznik Dyscyplinarny

Rzecznik Dyscyplinarny – adw. Monika Tomiak 

Zastępca Rzecznika  –  adw. Anna Zielińska

Zastępca Rzecznika  –  adw. Magdalena Stec

Zastępca Rzecznika  –  adw. Julita Sowińska

 

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej

ul. 3 Maja 19/5
43-300 Bielsko-Biała

tel. +48 33 821 90 52
rd.bielsko-biala@adwokatura.pl