Rzecznik Dyscyplinarny

adw. Monika Tomiak


adw. Anna Zielińska            – Z-ca Rzecznika

adw. Magdalena Stec        – Z-ca Rzecznika

adw. Julita Sowińska         – Z-ca Rzecznika