Rok III

Rok III nabór 2015

pdf PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2018 ROKU III ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015)
pdf PLAN SZKOLENIA NA II SEMESTR 2018 ROKU III ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015)

Starosta: apl.adw.Joanna Kubik

Wicestarosta: apl.adw.Rafał Kamiński

Skład grupy:

L.P. Nazwisko i Imię
Patron
1 Byrski Igor dw. Danuta Byrska
Wadowice
2 Dąba Agnieszka adw. Marcin Surowiec
Oświęcim
3 Dubik Agnieszka adw. Zbigniew Wawak
Bielsko-Biała
4 Filipak Iwona adw. Paweł Waldemar Gunia
ORA Kraków
5 Kamiński Rafał adw. Piotr Fordey
Bielsko-Biała
6 Kotarski Łukasz adw. Piotr Pietrzyk
Bielsko-Biała
7 Krok-Kowalski
Krzysztof
adw. Kazimierz Wójcicki
ORA Katowice
8 Kotuszyński Mikołaj adw. Roman Szotkowski
Cieszyn
9 Kubik Joanna adw. Janusz Hańderek
Bielsko-Biała
10 Miechur Anastazja adw. Piotr Pietrzyk
Bielsko-Biała
11 Niesłanik Jakub adw. Tomasz Kiereś
Cieszyn
12 Nowak Julia adw. Jolanta Otworowska
ORA Katowice
13 Rozmus Marlena adw. Adam Wnęczak
Oświęcim
 14 Wdowiak Piotr adw.
Oświęcim
15 Wiecheć Bartłomiej adw. Ewa Lanc
Cieszyn