Zmarł adwokat Czesław Jaworski

Nekrolog

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś.p. adwokata Czesława Jaworskiego

Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 1995-2001, długoletniego Redaktora Naczelnego pisma „Palestra”, wybitnego prawnika, autorytetu moralnego i zawodowego dla wielu pokoleń adwokatów, prawego, o wielkim umyśle i sercu Człowieka. Obrońcy w procesach politycznych okresu PRL, członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, uhonorowanego Wielką Odznaką „Adwokatura Zasłużonym” oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Osoby życzliwej dla wszystkich, otwartej na każdego potrzebującego, powszechnie szanowanej, cenionej i lubianej. Wychowawcy wielu pokoleń adwokatów i aplikantów adwokackich.

W imieniu adwokatów Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej wyrazy współczucia Najbliższej Rodzinie Zmarłego

składają

Dziekan O.R.A. adw. Stanisław Perucki i Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej oraz pracownicy Biura Rady.

Posted in Ogólne.