cropped-logo-512.jpg

Środowiskowy Konkurs Krasomówczy – 18.06.2016

Środowiskowy Konkurs Krasomówczy dla Izb: w Bielsku-Białej, Katowicach, Opolu, Wałbrzychu i Wrocławiu odbędzie się w sali wykładowej Okręgowej Rady Adwokackiej
w Bielsku-Białej przy ul. 3 Maja 19/5, w dniu 18 czerwca 2016r. o godz. 10.00.

logo1

Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej

Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej na podstawie art. 41  p o a, oraz § 5 regulaminu w sprawie zasad zwoływania organizacji i przebiegu Zgromadzeń Okręgowych Izb Adwokackich, oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury, a także trybu wyborów do Organów Izb Adwokackich i Organów Adwokatury /Uchwała Krajowego Zjazdu z dnia 1.01.1983r./

z w o ł u j e

Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej

na dzień 4 czerwca 2016 r. godz. 10:00

w Sali Lazurytowej Hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej, ul. Armii Krajowej 220